É cada release tirado do fundo da cartola!

Joseph Goebbels, Ministro da Propaganda Nazista de Hitler.